Lagens långa arm

Photo by Pixabay on Pexels.com

Det svenska livsmedelsverket har föreskrifter, och EU har förordningar, om vad som ska stå på en burk honung för försäljning. Författaren har inte helt klart för sig vad skillnaden mellan föreskrift och förordning är, men tillsammans blir det följande:

På burken ska anges vilket land honungen kommer ifrån och producentens namn och adress. Dessutom ska det stå på etiketten vad nettokvantiteten är och att det är honung, men enbart om den är slungad, självrunnen eller pressad. Är honungen filtrerad ska det tydligt framgå på etiketten. Även lagringstid, det vill säga bäst före-datum är obligatoriskt.

Utöver den obligatoriska märkningen av honung för konsumentförpackningar finns det andra uppgifter man kan ta med om man vill:

Det är frivilligt att berätta hur honungen bäst förvaras, var den kommer ifrån, till exempel län eller gård och om den är från ett speciellt område, som skogshonung eller bergshonung.

Photo by Andru00e9 Cook on Pexels.com

Dessutom kan det anges om honungen kommer från nektar av enbart blommor. Det går också bra att skriva ut om det är till exempel ljunghonung eller rapshonung, under förutsättning att man vet att bina inte surrat iväg till andra nektarkällor.

Producenten får beskriva hur honungen utvunnits och presenteras. Det kan vara i form av vaxkakor, i bitar av vaxkakor, som självrunnen, slungad, pressad eller filtrerad. Vill man vara ännu petigare och ange till exempel nyslungad, får man också förklara vad det betyder.

Photo by Mark Stebnicki on Pexels.com

Publicerad av honeywritingblog

Sharing my best loved honey based recipies, along with short stories collected during life in Northern California and Stockholm, Sweden. Well, stories from other joints as well, and not only my experiences. Some will appear in English and some in Swedish. Deal with it.

Lämna ett svar

%d