Site icon The Two Rrr's

Who Am I?

Mona Branting lagar mat, skriver böcker och kan en massa saker.

Jag delar mitt liv mellan Sverige och norra Kalifornien och har äntligen fått tid att sammanställa recepten i boken 65 recept med honung. Jag har besökt 24 länder och inspiration från alla upplevelser och kulturer kommer till uttryck i 65 recept med honung, och ett utan, samt i alla bonus-texter.

Det här projektet kommer sig av mångårig matlagning; mina barn gick i skola i Kalifornien, där mat inte serverades, så mellanmål och lunch fick packas med hemifrån, varje dag, i tio års tid.

Dessutom är hemlängtan ofta matrelaterad och innan IKEA kom till San Francisco Bay Area fick all svensk mat lagas från grunden. Mat är en  stomme av kultur och jag ämnar nå ut över världen för att både hitta honungens historiska styrka, samt för att fastställa dess vikt i framtiden.

Ursprungsidén kom via en bekant i Sacramento med världens smaskigaste lammarinad, baserad på egenproducerad honung.

Att skriva är det roligaste jag vet, näst efter matlagning, och honung ligger så rätt i munnen just nu!


Mona Branting cooks, writes books and knows stuff.

She has one foot in Sweden and the other in North California, and has finally found the time to collect the recipes in this book. Mona has visited 24 countries and inspiration from all the experiences and cultures are expressed in 65 recept med honung (65 recipes with honey, and one without honey, in Swedish), and in all the short stories.

This project is the result of many years of cooking. Her children attended school in California, where there was no cafeteria, so snack and lunch had to be packed daily, for ten years.

Homesickness is often food related and during the time before IKEA arrived in the San Francisco Bay Area, all Swedish food had to be made from scratch. Food is a cornerstone for culture and the author seeks to reach out around the world, both to find the historic strength, and to establish its importance for the future.

The original idea for this book came from an aquaintance in Sacramento, who makes the world’s tastiest lamb marinade based on homemade honey.

To write is what she loves best, right after cooking, and honey sits so well in the mouth right now!

Contact

Exit mobile version